Pravidlá pre organizáciu tréningov

Na základe Vyhlášky 258 ÚVZ a systému “Covid automat” MZ SR v4.3 zo dňa 18.11., podľa stavu platného od 22. 11. 2021 (bordová farba okresu Senec) zavádzam


Pravidlá pre organizáciu tréningov lukostreľby v hale

s platnosťou od 22.11.2021

Pri tréningoch rešpektujeme všetky obmedzenia a nariadenia orgánov verejnej správy, vrátane tých, ktoré nie sú v týchto pravidlách uvedené. Ide najmä o povinnosť preukazovať sa potvrdeniami o očkovaní a negatívnymi výsledkami testov.

Naše tréningy budú ďalej prebiehať v režime “OP” s niektorými ďalšími úpravami, ktorými sa snažíme znížiť riziko šírenia nákazy.

Do haly počas tréningu majú prístup len osoby spĺňajúce tieto podmienky:

  1. Bez ohľadu na vek sú plne zaočkované a majú pri sebe Digitálny covid preukaz EÚ v papierovej, alebo elektronickej forme, prípadne záznam v mobilnej aplikácii Greenpass, alebo
  2. Sú mladšie ako 12 rokov a 2 mesiace a súčasne
    majú pri sebe potvrdenie (môže byť aj záznam v aplikácii Greenpass, e-mail, alebo SMSka) o negatívnom výsledku PCR testu nie staršieho ako 72 hodín (5 dní), alebo
    majú pri sebe potvrdenie z testovacieho pracoviska (môže byť aj záznam v aplikácii Greenpass, e-mail, alebo SMSka) o negatívnom výsledku Ag testu nie staršieho ako 48 hodín (výklad: 2 dni, pričom druhý deň platí test až do konca dňa, takže test z utorka vám platí ešte aj na tréning vo štvrtok). Domáce “samotesty” neplatia.

Potvrdenia musíme mať pri sebe pre prípad kontroly. Ak kontrola zistí prítomnosť osoby nespĺňajúcej podmienky, hrozí nám zákaz tréningov a sankcie.

Osobám starším ako 12 rokov  a 2 mesiace, ktoré nie sú očkované, teda už nestačí mať výsledok testu.

Tieto podmienky platia aj pre rodičov, či iné sprevádzajúce osoby. Kto ich nespĺňa, nesmie vstúpiť do haly.

Maximálny počet osôb v hale je formálne 100, čo iste neprekročíme. Budeme sa však snažiť, aby nás v hale nebolo viac, ako je nevyhnutné.

Držme sa toho, že prvú hodinu tréningu prenecháme najmä mladým lukostrelcom do 12 rokov, ktorí po nej odídu a prenechajú halu na druhú hodinu tréningu zase starším lukostrelcom. Budeme každý trénovať iba hodinu, aby sme sa mohli bezpečne vystriedať všetci.

Rodičia sa v hale nebudú počas tréningu zdržiavať.

Každý, kto vstúpi do haly, si pri vstupe dezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným prípravkom a zapíše sa do prezenčnej listiny – meno a priezvisko a do príslušného okienka “očkovaný” alebo “testovaný” datum.

Každý, kto vstúpi do haly, musí mať ústa aj nos prekryté respirátorom FFP2.

Respirátor si môže dať dolu strelec na povel “streľba povolená” výhradne na streleckej čiare. Ihneď po dokončení série výstrelov si každý strelec respirátor opäť nasadí.

Za dodržiavanie týchto pravidiel zodpovedá každý strelec sám, dohliada na ne vedúci streľby.

Keďže od dodržiavania týchto pravidiel závisí, či budeme môcť ďalej trénovať v hale, pristupujme k nemu zodpovedne.

Porušovanie pravidiel je dôvodom vykázania narušiteľa z haly veliteľom streľby, alebo vedúcim tréningu.

Nedodržanie pravidiel vstupu do haly (v režime OP) bude rada Ivanskej lukostreleckej družiny posudzovať ako dôvod na rozhodnutie o ukončení členstva v združení podľa článkov 4.3 b) a 4.5 f) Stanov.

Snažme sa zabrániť možnostiam šírenia nákazy koronavirusom Covid-19 a to v záujme ochrany nás, účastníkov tréningu, ale najmä našich blízkych, ktorých  by sme mohli prenosom nákazy ohroziť.

V Ivanke pri Dunaji 22. 11. 2021                                                                           

Dušan Franců
Predseda o. z. Ivanská lukostrelecká družina

Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov. Zálohujte si trvalý odkaz.