Ako sa prihlásiť na lukostreleckú súťaž

Všetky potrebné informácie o lukostreleckých súťažiach sa dozviem na stránke www.sla3d.sk a prostredníctvom nej sa na súťaž aj prihlásim. Ako na to? Otvorím stránku www.sla3d.sk a v ľavom stĺpci kliknem na položku „Súťaže“.

Otvorí sa mi stránka s aktuálnym zoznamom súťaží, ktoré sa počas aktuálneho roku budú konať. Súťaže v priebehu roku môžu pribúdať, podľa toho, čo organizátori vymyslia a naplánujú.

Zo zoznamu si vyberiem súťaž, ktorej sa chcem zúčastniť a kliknem na ňu.
 Objaví sa mi podrobný popis súťaže, ktorý si dôkladne prečítam, aby som vedela na akú súťaž sa hlásim a aké pravidlá budú platiť, o koľkej a kde sa bude konať, či potrebujem alebo nepotrebujem byť členom SLA 3D, aby som sa mohla súťaže zúčastniť a v neposlednom rade, či bude súčasťou aj obed alebo nie.
Členstvo v SLA 3D je požadované len pri vyšších súťažiach ako je Slovenský pohár a Majstrovstvá SR v 3D lukostreľbe. Ostatné súťaže členstvo v SLA 3D nevyžadujú a môže sa na ne prihlásiť ktokoľvek, kto má lukostrelecké vybavenie,  má zvládnuté základy lukostreľby a chuť súťažiť.
V popise každej súťaže sa dozviem aj dátumy do kedy sa dá na súťaž prihlásiť, prípadne sa zo súťaže odhlásiť.
V prípade, že zistím, že sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžem súťaže, na ktorú som prihlásená zúčastniť, zo súťaže sa v dostatočnom predstihu odhlásim, aby som neblokovala miesto pre niekoho iného a aby následne moja neohlásená neprítomnosť na súťaži nespôsobila problémy organizátorom súťaže.
Ak sa potrebujem odhlásiť zo súťaže po termíne kedy je to možné urobiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára príslušnej súťaže, zatelefonujem organizátorovi a v prípade potreby si s ním dohodnem spôsob vyrovnania nákladov, ktoré mu vznikli  za stravu/štartovné.

Na súťaž sa prihlásim tak, že kliknem na políčko „Prihlasovací formulár“ a povypĺňam potrebné položky.

Čo znamenajú jednotlivé políčka prihlasovacieho formuláru a ako ich vyplniť?

Číslo licencie/License number: Každý kto je členom SLA 3D, má pridelené jedinečné číslo zložené z 3 písmeniek „SVK“ (identifikátor krajiny SVK = Slovensko) a číslic. V prípade, že sa hlásim na súťaž, kde je povinné členstvo v SLA 3D (t.j. Slovenský pohár, Majstrovstvá SR), je potrebné toto číslo vyplniť. V prípade ostatných súťaží ak nie som členom SLA 3D, tak nechám toto políčko prázdne, ale v prípade, že členom SLA 3D som, toto políčko vyplním, lebo mi to veľmi uľahčí vyplnenie celého prihlasovacieho formuláru, lebo väčšina položiek sa mi tým pádom vyplní automaticky, lebo systém rozpozná, kto sa na súťaž prihlasuje.

Priezvisko/Family name: moje priezvisko

Meno/Name:
moje meno

Pohlavie/Gender:
z rozbaľovacieho zoznamu si vyberiem správnu možnosť

Veková kategória/Category:
podľa svojho veku si vyberiem správnu možnosť. V prípade, že sa prihlasujem na súťaž, ktorá je súčasťou cyklu viacerých súťaží (napr. Južná 5. – 6 súťaží počas celého roku), tak sa prihlásim do takej vekovej kategórie, do ktorej patrím v čase konania prvej súťaže cyklu.
V tejto vekovej kategórií potom súťažím na všetkých súťažiach príslušného cyklu.
Pri zadávaní vekovej kategórie je možnosť súťažiť vo vyššej kategórií ako reálne som, napr. dieťa vo veku do 12,99 rokov sa môže na súťaž prihlásiť ako kadet a kadet a veterán sa môžu prihlásiť ako senior. Opačne to nie je možné!

Divízia/Division:
z rozbaľovacieho zoznamu si vyberiem svoju divíziu pričom v ILD strieľame v rámci týchto divízií:
BB – Barebow Division (v ILD väčšina lukostrelcov)
TRLB – Longbow Division (v ILD napr. Laco, Daniela)
OL – Olympiský luk (v ILD napr. Janka, Nina, Ondro)
PBHB – Primitívny a jazdecký luk (v ILD napr. Dušan, Ivan)
TRRB  – Instinctive Bow Division (v ILD napr. Viktória, Hanka)

Klubová príslušnosť: Ivanská lukostrelecká družina

Počet obedov/Lunch:
ak chcem obedovať, musím zadať počet obedov, ktoré chcem zjesť. Ak obed z akéhokoľvek dôvodu nechcem, tak je potrebné vybrať možnosť „0“. Podľa informácií v popise súťaže viem, či je obed v cene štartovného, alebo sa mi výška štartovného navýši o sumu za obed. Suma za obed je zverejnená v popise súťaže rovnako ako výška štartovného. Niekoľko dní pred súťažou organizátor zverejní aj čo konkrétne bude na obed a teda je možné sa podľa toho aj zariadiť.

Heslo pre odhlásenie zo súťaže:
vymyslím si heslo a nesmiem ho zabudnúť! Ak sa potrebujem zo súťaže z akéhokoľvek dôvodu odhlásiť, alebo potrebujem v prihláške na súťaž niečo zmeniť, potrebujem na to poznať toto heslo.

Emailová adresa:
sem zadám svoju e-mailovú adresu, ktorú bežne používam. Na túto adresu mi príde potvrdenie o prihlásení na súťaž a pár dní pred súťažou tiež pripomienka, že sa bude konať súťaž, na ktorú som prihlásená.

Telefón:
telefónne číslo slúži pre organizátora súťaže v prípade že zistí, že s mojou prihláškou nie je niečo správne, aby mi mohol zavolať a vyriešiť problém.

Sprevádzajúca osoba:
toto políčko sa objaví  len v prípade, že sa na súťaž prihlasuje dieťa vo veku do 12,99 roka. Každé dieťa sa súťaže totiž môže zúčastniť len v sprievode rodiča alebo sprevádzajúcej osoby.
Toto pole je nevyhnutné vyplniť správne, pretože chybne vyplnená sprevádzajúca osoba znemožňuje organizátorom vytvoriť súťažné skupiny. Obzvlášť dôležité je to pri súťažiach Slovenského pohára!
Ak je sprevádzajúci človek zároveň aj súťažiaci na danej súťaži, tak je potrebné vpísať číslo licencie pomlčka meno a priezvisko (napr. SVK0811 – Hana Jóžová).
V prípade, že ide o súťaž, kde nie je potrebné byť členom SLA 3D a sprevádzajúca osoba nie je členom SLA 3D, ale bude súťažiť, tak je do políčka potrebné vpísať meno a priezvisko pomlčka strelec (napr. Anička Jahodová – strelec).
A v prípade, že sprevádzajúca osoba nebude súťažiť na danej súťaži, ale bude robiť len doprovod, tak je potrebé do políčka vyplniť meno a priezvisko pomlčka nestrelec (napr. Janko Hraško – nestrelec).

Keď mám všetky kolonky vyplnené, stlačím tlačítko „Prihlásiť“.
O úspešnosti prihlásenia na súťaž ma následne stránka informuje hláškou:

A taktiež mi potvrdenie o prihlásení príde na mailovú aresu, ktorú som adala v prihlasovacom formuláre.
Taktiež si skontrolujem si, či moje meno pribudlo do zoznamu prihlásených:

Prípadné úpravy v prihláške na súťaž alebo odlhlásenie zo súťaže mám možnosť urobiť kliknutím na „zmeniť/odhlásiť“ , upravím čo je potrebné a zmeny potvrdím.

Tu je celý tento návod vo formáte pdf

Tu je návod ako zaplatiť štartovné vopred online.


Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov, Metodika. Zálohujte si trvalý odkaz.