Prečo používame dresy

V ostatnom čase riešime občas v rozhovoroch či je namieste používať na súťažiach družinové dresy, alebo dresy SLA 3D. Zmyslom tohto článku dať jasnú odpoveď každému, kto túto dilemu rieši.

Každý dres slúži na to, aby jeho nositeľ bol identifikovaný ako príslušník, prípadne reprezentant skupiny, ku ktorej patrí.

Naša družina používa už niekoľko rokov družinové dresy, ktoré nás identifikujú ako ivanských lukostrelcov. Súčasne sme viacerí členmi Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D, ktorej dresy si jej členovia môžu zakúpiť. Aký dres teda je správne použiť?

Dres SLA 3D býva niekedy nesprávne označovaný ako „reprezentačný dres.“ SLA 3D v súčasnosti nijakých menovaných reprezentantov nemá. Dres SLA 3D si môže kúpiť ktorýkoľvek člen a vyraziť v ňom na súťaž. Má to význam? Áno, má a to na medzinárodných súťažiach, na ktoré sa môže ktorýkoľvek člen vybrať podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady. Je správne ísť na takúto súťaž v drese s nápisom „Slovakia,“ pretože v zahraničí asi väčšina ľudí pozná našu krajinu, ale netuší o našej dedine.

Avšak na súťažiach v rámci Slovenska nie je potrebné identifikovať sa podľa krajiny. Naopak je namieste družinovým dresom sa hlásiť k našej Družine, a taktiež k našej obci a svojím správaním a športovými výsledkami šíriť jej dobré meno. Je správne vyjsť na stupne víťazov s názvom Družiny, ktorý v sebe má názov našej obce. Ivanka pri Dunaji nás prijala za svojich a podporuje nás. Vďaka obci Ivanka máme napríklad v zime kde trénovať a teda za naše výsledky vďačíme aj jej. Vzorne ju reprezentovať ako obec slušných ľudí a dobrých športovcov je vecou našej cti.

Teda záver je jednoduchý: Na súťažiach v rámci Slovenska nosme hrdo družinový dres a reprezentujme našu domovskú obec. Na súťažiach v zahraničí si síce môžme vybrať, či použijeme dres družinový, alebo dres SLA 3D, avšak v očiach ostatných účastníkov však reprezentujeme v prvom rade našu vlasť. Dres SLA 3D je v tomto prípade namieste. Pokiaľ nás však na súťaž SLA 3D priamo nominuje a vyšle, ako reprezentanti Slovenska jednoznačne budeme hrdo nosiť na súťažiach jej dres s nápisom „Slovakia.“

Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov. Zálohujte si trvalý odkaz.