Nastavenie holého a olympijského luku

Toto sú moje vlastné skúsenosti s nastavovaním luku ktoré som získal priebehu rokov čo strieľam. Ak ale dávate prednosť videonávodu, tak ten je tu.

TILLER –  Tiller je rozdiel vzdialeností medzi tetivou a ramenom na hornom a dolnom rozhraní stredu a ramien luku.
Najlepšie je mať tiller nulový, čiže žiaden rozdiel, aj hore aj dole rovnaká vzdialenosť. Ľahko sa to pamätá, ale samozrejme môžte mať aj nejaký rozdiel. Potom korigujete výškou lôžka, aby sa šíp pri lete zvisle nekýval (tzv. „delfín“).

BUTTON nastavenie 1 – Ešte pred tým, ako začneš nastavovať lôžko, musíš si nastaviť button (zatiaľ iba od oka, potom ho donastavuješ). Najskôr si nastavíš od oka ľubovoľnú tvrdosť buttonu (tvrdosť je iba na odklonenie šípu pri výstrele od luku a aby šíp po opustení luku letel rovno). Vysunutie a zasunutie buttonu koriguje smer šípu doľava a doprava.  Základné nastavenie vysunutia môže byť, že šíp budete vidieť o celú jeho šírku z ľavej strany tetivy pri praváckom luku a z pravej strany pri ľaváckom luku. Alebo tak, že tetiva pôjde cez stred šípu. Ale nesmiete zabudnúť na to, že tetiva musí ísť súčasne aj nad stredom zámkov ramien na strede luku.

Lôžko – Na výrobu lôžka budeme potrebovať lukostrelecké pravítko, krúžky na tetivu, alebo obyčajnú niť a sekundové lepidlo, tri olepené šípy a jeden neolepený. Ako prvé si náhodne urobíme pomocou krúžku na tetivu značku na tetive kde budeme zakladať šíp. Ďalej urobíme test s tromi olepenými a jedným neolepeným šípom a to takto:
1. vystrelím tri olepené šípy do čo najlepšieho sústrelu ako viem. Odporúčaná vzdialenosť je medzi 18 až 30 metrov podľa toho na ktorej vzdialenosti budete mať najlepší sústrel.
2. Namierim na sústrel troch olepených šípov a skúsim k nim streliť neolepený. Keď trafím neolepený k sústrelu olepených šípov (aspoň do rovnakej výšky) tak som nastavil lôžko. Keď šíp letí vyššie, posuniem lôžko o kúsok (povedzme 1 mm) vyššie. Ak šíp letel nízko, posuniem lôžko nižšie. Opakovane testujem a nastavujem, až kým neolepený šíp lieta do rovnakej výšky, ako olepené.  

Poznámka: Ak ešte nie si taký zdatný strelec, aby si vedel streliť dobrý sústrel, tak alternatívna možnosť ako nastaviť lôžko (aj keď nie tak dobre) je, že niekto druhý sa bude pri tvojom výstrele pozerať ako ti letí šíp. Či hrotom dole a pierkami hore (to je lôžko moc vysoko, dám ho nižšie) alebo hrotom hore a pierkami dole (to je lôžko moc dole, dám ho vyššie).

BUTTON nastavenie 2- Vo vodorovnom smere doladím sústrel neolepeného šípu s olepenými nastavovaním tvrdosti buttonu a testovaním testom „tri olepené a jeden neolepený.“  Ak máš správnu tvrdosť/spine šípov tak pri tomto teste by sa mal neolepený šíp zapichovať do  terčovnice rovno. Aj keď tvrdosť šípu sedí, neolepený šíp môže trafiť mimo grupu. Podla toho na ktorú stranu neolepený šíp trafí tak button pritvrdíme, alebo zmäkčíme.
Ak sa neolepený šíp zapichuje krivo (šikmo doľava alebo doprava), znamená to, že tvrdosť/spine šípu nesedí ku tvojej sile luku.

Neolepený šíp je sklonený doľava, treba zmäkčiť button.
Neolepený šíp je sklonený doprava, treba pritvrdiť button.
Tento obsah bol zaradený v Metodika. Zálohujte si trvalý odkaz.