Ťahák pre pokročilých – 15 krokov k dobrému výstrelu

Rokmi pokusov a omylov som zistil, že pri vykonávaní výstrelu holým lukom musím principiálne správne urobiť 15 vecí. Ak na ktorúkoľvek z nich zabudnem, výstrel je pokazený a netrafím to, čo chcem.

Vytvoril som si teda ťahák, podľa ktorého som sa to všetko naučil a snažím sa to zautomatizovať tak, aby som na to nemusel myslieť. Je to ťažšie, než mi to pripadalo. Každý tréning niekoľko prvých sád sa do ťaháka občas pozriem, aby som zistil, na čo som ešte zabudol. Keď som vo forme, tak po tretej sade to už ako-tak ide.

ŤAHÁK BB

1 Otvorený postoj, nezakláňať sa
2 Stringwalking
3 Vodorovný pohľad
4 Terč umiestnený v strede oblúka obočie-nos, dostatočne pootočená hlava doprava
5 Nestláčať rukou držadlo luku
6 Výdych, ramená dolu
7 Vysunúť ľavé rameno dopredu do línie a prepnúť lakeť
8 Zavesiť tetivu na prsty vo finálnej polohe, dôraz na ukazovák
9 Náťah v poradí: Lopatka-lakeť-ruka
10 Priebežné mierenie
11 Zakotviť na nose spredu
12 Zatlačiť tetivu do nosa, lakeť dozadu
13 Hrot ZA tetivou, nie naľavo, ani napravo!
14 Vypustiť lopatkovým svalom
15 Uvoľniť (nechať vypadnúť) luk z ruky do šnúrky, nechať voľne vyrovnať zápästie

Niektoré kroky si zaslúžia aspoň stručné vysvetlenie s obrázkom.

2. Stringwalking
najlepšie sa to robí na tabke určenej pre BB, pretože má buď výrazné stehy, alebo nejakú inú „stupnicu“, na ktorej si vieme odčítať správnu vzdialenosť od šípu. Na označenie polohy použijeme nechet palca (obr.2). Necháme ho ležať na tetive a stiahneme ostatné prsty tak, aby horný okraj tabky lícoval s nechtom palca (obr. 3). Palec schováme do dlane a môžme naťahovať (obr. 4).

3. Terč umiestnený v strede oblúka obočie-nos.
Ak mám správne – dostatočne pootočenú hlavu doprava, potom vidím stred terča približne v strede oblúka obočia a nosa. Tým dokážem vždy nastaviť polohu hlavy rovnako. Ani vysoko, ani nízko (dôležité kvôli miereniu), ani príliš vľavo, ani príliš vpravo (dôležité pre dĺžku náťahu a umiestnení tetivy na špici nosu).

4. Vodorovný pohľad
Hlavu si nastavujem ešte kým mám luk dolu (pozícia „set“). Vodorovná pozícia mi, najmä kým mám otvorené obe oči, pomáha v správnej priestorovej orientácii.

7. Vysunúť ľavé rameno dopredu do línie a prepnúť lakeť.
Je potrebné dostať luk, šíp, ruky a celé telo do jednej línie a tým čo najviac zmenšiť akékoľvek bočné sily. Nazývam to aj „sploštiť lukostrelecký trojuholník.“

13. Hrot za tetivou, nie naľavo, ani napravo.

15. Uvoľniť luk
Pokiaľ naozaj len tlačíme dlaňou do madla luku a nestláčame ho podvedomo zo strán palcom a ukazovákom, pri výstrele nám luk vypadne z dlane a zadrží ho šnúrka. Ak máme správne uvoľnené zápästie, tak sa nám ruka pri výstrele sklopí dopredu.

Tento obsah bol zaradený v Metodika. Zálohujte si trvalý odkaz.