Šiesty snem Ivanskej Lukostreleckej Družiny 13. 2. 2020

Šiesty raz sa stretli členovia Ivanskej lukostreleckej družiny, aby vyhodnotili ako združenie fungovalo v uplynulom období a rozhodli ako má fungovať ďalej. Trochu netypické bolo, že Tretia Ivanská Lukostrelecká súťaž, ktorá bola v pláne činnosti na tento rok, už prebehla.

Naša správa o činnosti býva prednesená s doprovodným pásmom obrázkov. Aj tento rok sme sa pri nich rozpamätali čo sme spoločne zažili a hlasovaním sme vyjadrili spokojnosť.

Zo správy o hospodárení vyplýva, že sme hospodárili dobre, že nám nič dôležité nechýba a máme v hospodárení poriadok. To následne potvrdila aj správa o revízii. Výšku členského príspevku, akokoľvek je nízky, sme potvrdili aj na ďalší rok. Vďaka práci dobrovoľníkov a zvládnutému postupu opravy terčovníc a 3D terčov a najmä vďaka podpore obce Ivanka pri Dunaji, ktorá nás podporuje poskytnutím tréningového priestoru na celú zimu, máme nízke náklady

Snem zvolil radu združenia na obdobie nasledujúceho roka. Povedú nás naďalej predseda združenia Dušan Franců a členky rady Michaela Apfelová a Hana Jóžová.

Vzácnymi hosťami snemu boli zástupca starostu pán Vladimír Letenay a predseda poľovníckeho združenia Bažant pán František Kvasňovský. Milé slová od oboch pánov nás ubezpečili, že máme okolo seba dobrých priateľov.

Na záver sme sme kuli plány na tento rok, rozoberali, ako by mali vyzerať družinové tričká a, samozrejme, kŕmili sa dobrotami, ale to už mimo oficiálneho programu.

Tento obsah bol zaradený v Kronika. Zálohujte si trvalý odkaz.