Index ILD

Súťaží, pri ktorých sa nám “zbiehajú slinky”, je čoraz viac, ba dokonca viac, než si môžme dovoliť stihnúť. Pre rozhodovanie, na ktoré súťaže ísť, zavádzame pre potreby našej Družiny naše interné hodnotenie kvality súťaží. Vykonávajú ho účastníci súťaže z našej Družiny a vedúci výpravy ho zapíše do internej tabuľky. Aspoň budeme mať o čom vášnivo diskutovať počas ciest zo súťaží a naučíme sa porovnávať a hodnotiť. Verte, že aj to je umenie.

Hodnotenie má sedem kritérií: Miesto súťaže, Organizácia, Dodržanie časového plánu, Športová kvalita trate, Bezpečnosť trate, Kvalita cvičnej strelnice a Bezpečnosť cvičnej strelnice.

Každé kritérium hodnotíme päťbodovou stupnicou, pričom štvorka znamená, že všetko je stopercentné. Päťka znamená, že dané kritérium bolo inovatívnym spôsobom prekročené, daná oblasť zvládnutá nadštandardne a malo by to slúžiť ako vzor pre ďalších organizátorov.

Kritériá sú ováhované, samozrejme, najväčšiu váhu majú kritéria týkajúce sa trate.

Index ILD je celkové hodnotenie vyjadrené číslom s dvoma desatinnými miestami. Ako mu potom budeme rozumieť? Zhruba takto:

5 – Super! Lepšie, ako väčšina iných súťaží! Sem chceme rozhodne prísť aj nabudúce.
4 – Bez chyby. Škoda by bolo vynechať takúto súťaž.
3 – Drobné chyby. Celkový dojem priemerný, ale dá sa.
2 – Viditeľné nedostatky. Radšej by sme išli na nejakú lepšiu súťaž.
1 – Zásadné nedostatky. Na takého súťaže lepšie nechodiť.

Index ILD nájdete aj na našom webe obvykle za nadpisom článku o danej súťaži.

Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov. Zálohujte si trvalý odkaz.