Výročný snem 21. 1. 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERAInformačné centrum na námestí Svätej Rozálie sa stalo dejiskom lukostreleckého snemovania po prvom roku existencie Ivanskej lukostreleckej družiny.
21 účastníkov snemu splnilo všetky jeho úlohy podľa stanov združenia. Aj tí najmladší členovia pristupovali k hlasovaniu zodpovedne, pri voľbách počítali hlasy a dbali o ich regulérnosť.

Snem schválil všetky správy, plán aj rozpočet na rok 2016 a zvolil na nasledujúce ročné obdobie orgány združenia nasledovne:

Predseda združenia: Dušan Franců
Členovia rady: Hanka Jóžová, Martin Zeman
Revízor: Michal Bartok

Starosta Ivanky pri Dunaji Ivan Schreiner nás svojím príhovorom uistil, že nás obec považuje za svojich a bude nám pomáhať aj naďalej.

Snem schválil správu o činnosti, správu o hospodárení, revíznu správu, aj rozpočet a plán činnosti na tento rok, ktorý podnietil diskusiu o ďalších aktivitách. Vyzerá to tak, že sa v roku 2016 máme na čo tešiť.

V bode „rôzne“ sme diskutovali o poslaní Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a prínosoch členstva v nej a tiež o zavedení novej formy komunikácie pre organizovanie podujatí a potvrdzovanie účasti na nich. Skúsime to e-mailom s použitím služby Doodle.

Záverečným bodom programu bolo dojedenie koláčikov.

Revízna správa za rok 2015

Plán činnosti na rok 2016

[flagallery gid=24]

Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov, Kronika. Zálohujte si trvalý odkaz.