Výročný snem 2022

Vo štvrtok 21. apríla 2022 sme sa konečne stretli na riadnom Sneme, tentoraz vonku na strelnici. Z 51 členov bola prítomná nadpolovičná väčšina a k tomu viacerí rodičia mladších členov.

Snem akceptoval vysvetlenie dôvodov, prečo sa minulý rok Snem nekonal, pretože Covidovú pandémiu sme prežívali všetci spoločne, vrátane obmedzení, ktoré nám v hromadnom stretnutí bránili, avšak s ktorými sme sa vyrovnali pri športovej činnosti, ktorú sme neprerušili.

Snem schválil všetky správy, ktoré mu doterajšia rada predložila a takisto revíznu správu bez pripomienok.

Rozhodnutím snemu bude v nasledujúcom roku Ivanskú lukostreleckú družinu viesť trojčlenná rada, ktorej členkami sú Dana Brhlovičová a Hana Jóžová a predsedom Dušan Franců.

Revízorkou združenia bude opäť Daniela Milánová.

Rokovanie snemu bolo vecné a konštruktívne, o prednesených návrhoch sme korektne hlasovali. Avšak najoceňovanejším diskusným príspevkom boli koláče a buchty. Bez hlasovania.

Tento obsah bol zaradený v Kronika. Zálohujte si trvalý odkaz.