Piaty snem Ivanskej lukostreleckej družiny

Piaty raz sa stretli členovia Ivanskej lukostreleckej družiny, aby vyhodnotili ako združenie fungovalo v uplynulom období a rozhodli ako má fungovať ďalej.

Naša správa o činnosti býva prednesená s doprovodným pásmom obrázkov. Aj tento rok sme sa pri nich rozpamätali čo sme spoločne zažili a hlasovaním sme vyjadrili spokojnosť.

Zo správy o hospodárení vyplýva, že sme hospodárili dobre, že nám nič dôležité nechýba a máme v hospodárení poriadok. To následne potvrdila aj správa o revízii. Výšku členského príspevku, akokoľvek je nízky, sme potvrdili aj na ďalší rok. Neplytváme, nerozhadzujeme a všetku robotu robíme ako dobrovoľníci.

Snem zvolil radu združenia na obdobie nasledujúceho roka. Povedú nás predseda združenia Dušan Franců a členky rady Michaela Apfelová a Hana Jóžová.

Vzácnym hosťom snemu bol pán František Kvasňovský, predseda poľovníckeho združenia Bažant. Potvrdil, že aj zo strany poľovníkov je prvý rok spojenectva s lukostrelcami hodnotený úspešne a pozitívne.

Na záver sme sme kuli plány na tento rok. Ako to s nimi dopadne vyhodnotíme zase o rok.

Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov. Zálohujte si trvalý odkaz.