Preteky a súťaž

V súťažnom poriadku SLA3D sme slovo “preteky” celkom vypustili a nahradili výrazom “súťaž”. Okrem iného sme chceli čo najviac eliminovať chybné používanie slova “pretek”, ktoré sa nám akosi zaužívalo. Slovo “preteky” totižto nemá jednotné číslo, ale iba takzvané pomnožné.

Toť som na túto tému diskutoval s jedným veľmi mladým lukostrelcom, ktorý síce chápal, čo hovorím, ale tvrdil, že je to predsa jedno. Ja som toho názoru, že používať správne jazyk je prejavom istej kultúrnej vyspelosti a príspevkom k lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi.

Je pravda, že táto chyba nijako neznižuje športovú kvalitu 3D súťaží, ba dokonca ani ich bezpečnosť, ale napriek tomu by nám to, podľa mňa, nemalo byť jedno.

Keby sme na používanie pomnožného čísla teda  celkom rezignovali, lebo “je to vlastne jedno”, tak by dialóg dvoch lukostrelcov po príchode na súťaž mohol vyzerať aj takto:

“Ahoj, si tu dnes sám? Nevidel som tvojho brata.”

“Nemohol prísť, dostal osýpku.”

“To je škoda, tak ho pozdravuj. Hádam sa stretneme na vašom preteku. Kedy ho vlastne robíte?”

“Voľakedy cez prázdninu.”

Takže používajme, prosím, výrazy “súťaž”, alebo “preteky”. Na nich budeme pretekať a pretekať, až kým celkom nepretečieme.

Tento obsah bol zaradený v Metodika, SLA3D. Zálohujte si trvalý odkaz.