Pravidlá pre organizáciu tréningov platné od 15.10.2020

Na základe Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/8323/2020 a OLP/8326/2020

vydávam

 Pravidlá pre organizáciu tréningov lukostreľby v hale
s platnosťou od 15.10.2020.

Organizácia tréningov

Tréningy sa konajú v utorok a štvrtok od 18:00 do 20:00, výnimočne aj o hodinu skôr.
V hale môže byť naraz najviac 6 ľudí. Je žiaduce, aby to boli iba strelci. Rodičia či iné sprevádzajúce osoby sa preto v hale zdržiavať nesmú.

Účasť na tréningu sa bude riadiť rozvrhom, do ktorého sa každý záujemca prihlási tak, že sa zapíše do príslušného okienka v tabuľke.

K rozvrhovej tabuľke majú prístup všetci členovia ILD na základe e-mailových adries uvedených v prihláške.

Aby sme sa všetci vystriedali, zapisujeme sa každý najviac na jednu hodinu týždenne a to najneskôr 20:00 predošlého dňa. Po tomto čase, ak nie sú obsadené všetky miesta v tabuľke, môže sa už zapísať každý člen bez obmedzenia.

Prvá hodina 18:00-19:00 je prednostne určená pre deti, kadetov a rodičov s deťmi.
Druhá hodina 19.00 je prednostne určená pre dospelých strelcov.

Dezinfekcia rúk

Pri príchode na tréning si každý príchodzí vydezinfikuje ruky dezinfekčným prípravkom, ktorý bude pripravený pri vchode. Takisto si budeme dezinfikovať ruky pri odchode z tréningu, pretože sme sa dotýkali rukami terčovníc a svojich aj cudzích šípov.

Rúška

V hale budeme mať všetci rúško po celý čas s výnimkou samotnej streľby. Ruško skladáme z tváre na povel “streľba povolená” a nasadzujeme ho naspäť na tvár po ukončení streľby skôr, než opustíme palebnú čiaru.

Rozostupy

Vyhýbajme sa priamemu telesnému kontaktu, upusťme od podávania rúk a objatí.
Dodržiavajme rozostupy najmä na palebnej čiare, keď nemáme rúška, takisto pri rozhovoroch a pri vyťahovaní šípov. Rúško a vzdialenosť sú najlepšou ochranou pred prenosom nákazy.

Snažme sa minimalizovať podmienky šírenia nákazy koronavirusom Covid-19 a to v záujme ochrany nás, účastníkov tréningu, ale najmä našich blízkych, ktorých  by sme mohli prenosom nákazy ohroziť.

V Ivanke pri Dunaji 14. 10. 2020

Dušan Franců
Predseda o. z. Ivanská lukostrelecká družina

Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov. Zálohujte si trvalý odkaz.