Výročný snem 2018

Vo štvrtok 25. januára sa konal v poradí štvrtý snem Ivanskej lukostreleckej družiny.
Prítomní členovia, ich rodičia a ďalší priaznivci združenia si pozreli a vypočuli obrázkovú správu o činnosti, takisto správu o hospodárení a revíznu správu. Neboli v nich nijaké prekvapenia. Gazdujeme primerane našim príjmom, členská základňa pomaly rastie, dosahujeme čoraz viac viditeľných športových výsledkov, šírime dobré meno obce a obec nám pomáha.

Plán činnosti na budúci rok je veľmi podobný tomu predošlému. Kľúčovými podujatiami budú opäť naša Ivanská lukostrelecká súťaž a letný Lukostrelecký tábor. Našou najväčšou starosťou zase ostáva zabezpečenie strelnice na letnú sezónu.

Snem zvolil na nasledujúce ročné obdobie orgány združenia takto:
Predseda združenia: Dušan Franců
Členovia Rady: Hana Jóžová, Michaela Baksová
Revízorka: Daniela Milánová

 

Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov, Kronika. Zálohujte si trvalý odkaz.