Občianske združenie

Občianske združenie IVANSKÁ LUKOSTRELECKÁ DRUŽINA
(IČO 42445957) bolo založené 24. marca 2015 v Osvetovej Besede v Ivanke pri Dunaji a zaregistrované ministerstvom vnútra 13. 4. 2015.

Od mája 2015 je Ivanská lukostrelecká družina takisto zaregistrovaná ako členský klub Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D,

Výročný snem 26. januára 2017 zvolil na nasledujúce ročné obdobie nasledujúcich fukcionárov:
Dušan Franců – predseda združenia
Hana Jóžová, Miroslav Konček – členovia rady
Michal Bartok – revízor združenia

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK
Snem schválil výšku členského príspevku na rok 2017 takto:
Zarábajúci členovia:  120 EUR
Nezarábajúci členovia (deti, študenti, dôchodcovia): 60 EUR.

Členský príspevok možno zaplatiť buď naraz na začiatku roku, alebo štvrťročne na začiatku štvrťroku v hotovosti do pokladne hospodárke Hanke Jóžovej.

AKO SA UCHÁDZAŤ O ČLENSTVO
Kto sa chce stať členom, mal by postupovať nasledovne:
1. Preklikať si tento portál, aby vedel do čoho ide
2. Prečítať stanovy aby vedel ako združenie formálne funguje.   ILD-stanovy_2015
3. Prečítať si Bezpečnostné pravidlá
4. Ak to všetko vyhovuje, vytlačiť, vyplniť a podpísať prihlášku aj bezpečnostné pravidlá a doručiť ich buď Dušanovi, alebo Hanke.       ILD_prihlaska
5. Zaplatiť členský príspevok Hanke.