Tri úrovne aktivity

Aby si u nás každý prišiel na svoje, zavádzame systém troch úrovní – I, L a D. A čohože úrovní? Tréningovej aktivity, ambícií, úsilia pri zlepšovaní športových výkonov.

Zaradenie sa do príslušnej úrovne je vecou osobného rozhodnutia každého člena Družiny. Všetci členovia bez ohľadu na úroveň by sme mali naďalej držať pokope ako jedna partia s rovnakými právami aj povinnosťami, navzájom si pomáhajúca a spoločne pestujúca tento šport a vytvárajúca podmienky preň. Všetci spoločne budeme chodiť na preteky, kosiť trávu a opekať slaninu na strelnici, aj predvádzať lukostreľbu pri propagačných podujatiach. Rozdiel je v tom, ako budeme my sami pristupovať k lukostreľbe a teda aj v podmienkach, ktoré budeme vovnútri Družiny pre jednotlivé úrovne vytvárať.

Zaradenie do úrovne nie je nijako obmedzené vekom zhora ani zdola.

Úroveň „I“

Pre koho je: 

Úroveň “I” patrí príležitostným strelcom, ktorí sa venujú lukostreľbe vtedy, keď im na ňu popri ich povinnostiach vystane čas a chuť. Tréningy a preteky pre nich predstavujú doplnkovú zábavu a zúčastňujú sa ich bez plánovania a vyšších ambícií.

Ako to bude fungovať:

Lukostrelci úrovne “I” budú strieľať ako sami uznajú za vhodné, prípadne pre vlastné potešenie experimentovať a keď budú potrebovať pomoc a radu, prídu si pre ňu ku komu budú chcieť. Nik ich nebude viesť ani riadiť, všetko bude na ich vlastnom vedení. V prípade deciek ich povedú rodičia. Budú sa zúčastňovať tréningov podľa vlastných možností a po dohovore s vedúcimi tréningov – kvôli kapacite. Lukostrelci tejto úrovne nebudú mať nijaké ďalšie záväzky ani povinnosti týkajúce sa samotnej lukostreľby.

Ciele:

O nič nejde, len o príležitostnú zábavu.

Čo to prinesie Ivanskej lukostreleckej družine:

Rozširovanie členskej základne

Úroveň „L“

Pre koho to je:

Úroveň “L” je pre lukostrelcov, ktorí sa lukostreľbe chcú venovať systematicky, dosahovať  neustále zlepšovanie, prehlbovať svoje zručnosti, získavať a zdieľať skúsenosti. Lukostreľba má v ich živote významné miesto a chcú jej plánovite vyhradiť časť svojho voľného času. Na pretekoch minimálne v rámci Slovenska chcú súťažiť a dosahovať “viditeľné” umiestnenia.

Ako to bude fungovať:

Lukostrelci úrovne “L” budú mať spoločné tréningy, na ktorých budú zdieľať svoje skúsenosti, zlepšovať metodiku a podľa nej trénovať. Budú  sledovať svoje výsledky na tréningoch a na pretekoch, vyhodnocovať ich a plánovite zlepšovať.

Od lukostrelcov v úrovni “L” sa očakáva pravidelná, minimálne 70% účasť na tréningoch, vopred ospravedlnenie neúčasti a takisto reprezentácia Družiny na pretekoch.

Ciele:

Minimum je 5 bodov na výstrel, ale chceme strieľať  viac ako 7 bodov na výstrel.

Čo to prinesie Ivanskej lukostreleckej družine:

Aktívne “Elko” nás bude všetkých tak trochu ťahať smerom hore a môžme predpokladať, že bude tak trochu motorom celej Družiny.

Úroveň „D“

Pre koho to je:

Úroveň “D” je pre tých, ktorí sa po zrelej úvahe chcú venovať tomuto športu naplno, tak, aby dosiahli najvyššiu možnú výkonnostnú úroveň. Venujú tréningu úsilie, čas a energiu v takej miere, ktorá zodpovedá najvyšším ambíciam, akými sú popredné umiestnenia na pretekoch v rámci Slovenska, Európy, Zemegule, Galaxie a okolia.

Ako to bude fungovať:

Najvyššia úroveň “D” bude najnáročnejšia. Mala by do nej patriť elita, ktorej výchova nebude ľahká. Bude si vyžadovať aj zabezpečenie zázemia, vybudovanie trénerskej kompetencie a ďalších predpokladov, ktoré v tejto chvíli nemáme. Momentálne je realita taká, že pokiaľ niekto z nás by chcel okamžite prejsť na túto úroveň, odporučíme mu prejsť do klubu Elán. Vybudovanie vstupných predpokladov pre úroveň “D” by trvalo minimálne pol roka.

V tejto úrovni už budú strelci plánovite vedení trénerom k športovému rastu a budú ich očakávať aj povinnosti nielen počas tréningov, ale aj mimo nich. Napríklad vykonávať predpísané cvičenia, viesť si tréningový denník a podobne. Účasť na tréningoch musí byť minimálne 80%.

Ciele:

Minimum je 8 bodov na výstrel, ale chceme strieľať  viac ako 9 bodov na výstrel.

Čo to prinesie Ivanskej lukostreleckej družine:

Budeme mať viditeľnú elitu, vzory pre náš dorast, dobré meno pre našu obec a stretneme sa s ochotou podporiť naše ďalšie plány na rozvoj lukostreľby.

Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov, Metodika. Zálohujte si trvalý odkaz.