Ako získať licenciu strelca Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D

archery3dMilí lukostrelci,

vy, ktorí sa chystáte súťažiť v seriálovej súťaži Slovenský pohár, zúčastniť sa Majstrovstiev Slovenska, prípadne súťažiť v zahraničí v 3D lukostreľbe na súťažiach, kde sa vyžaduje licencia, nájdete na tejto stránke všetky pokyny ako sa stať jej držiteľom.

Licencia je oprávnenie zúčastňovať sa lukostreleckých pretekov usporadúvaných a spoluusporadúvaných Slovenskou lukostreleckou asociáciou 3D.
Licencia vydaná SLA3D oprávňuje jej držiteľa aj na pretekoch v zahraničí, usporadúvaných organizáciami, s ktorými má SLA3D uzatvorenú zmluvu.

Licencia má platnosť do konca kalendárneho roku, v ktorom bola vydaná.

Licenciu vám vydá hospodárska komisia SLA3D bezplatne, ak ste členom SLA3D a splnili ste nasledovné podmienky:

1. Poskytli ste SLA3D svoje aktuálne osobné a kontaktné údaje v rozsahu uvedenom v prihláške do SLA3D. Ak si tým nie ste stopercentne istí, radšej si ju stiahnite a vyplňte.

2. Uhradili ste členský príspevok do SLA3D na daný kalendárny rok. Od roku 2017 sa členské príspevky hradia výhradne prostredníctvom platobnej brány na portáli SLA3D. Môžte to urobiť sami, alebo požiadať Dušana, nech to urobí za vás, pretože to môže a vie robiť za celú Družinu.

3. Odovzdali ste SLA3D vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ak ste mladší ako 18 rokov, použite tento súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý podpíšu vaši rodičia. Odovzdáva sa iba raz za celý život, nie každý rok.

4. Odovzdali ste SLA3D podpísané vyhlásenie o oboznámení sa s bezpečnostnou smernicou SLA3D a záväzok jej dodržiavania.
Ak ste mladší ako 18 rokov, použite toto vyhlásenie, ktoré podpíšu vaši rodičia.
Bezpečnostnú smernicu SLA3D si predtým, samozrejme,  prečítajte.
Odovzdáva sa iba raz za celý život, nie každý rok.

Súhlas, vyhlásenie, prípadne aj prihlášku (najmä ak ste doteraz neboli členom SLA3D) vyplnené a podpísané zbaľte do obálky a pošlite na adresu:

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D
Juraja Jánošíka 881
013 03 Varín

Licenciu v papierovej forme vám SLA3D na požiadanie pošle poštou, alebo vám ju poverený člen predsedníctva odovzdá osobne na najbližších pretekoch. V zásade ju ale nepotrebujete, ak chodíte na súťaže len na Slovensku v Česku a Poľsku.
Pozor, ak veziete luk do Maďarska. Vtedy licenciu potrebujete mať pri sebe, pretože ju od vás môžu žiadať dokonca aj maďarskí policajti pri bežnej cestnej kontrole, ak nájdu vo vašom aute luk.

 

Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov, SLA3D. Zálohujte si trvalý odkaz.